1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Engelli (Özürlü) Vatandaşların Kamu Görevine, Memurluğa Alınması ve Alınma Şartları

Bu yazımızda, kamu kurum ve kuruluşlarına özürlü memur alımına ilişkin temel ilkelerin ne olduğu üzerinde durulacak ve yasal düzenlemelerde yapılan değişiklikler hakkında bilgi verilecektir....

Devamını Oku

Sosyal Denge Tazminatında Vergi Kesintisi Yapılması (Mali Hukuk Sayı: 177, Mayıs-Haziran 2015)

İş bu yazımız kapsamında, sosyal denge tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ile söz konusu ödemenin gelir vergisine tabi olması durumunda gelir vergisi matrahı ile damga vergisi...

Devamını Oku

Limited Şirket Ortağının Ödediği Sosyal Güvenlik Primleri Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirilir Mi? (Mali Hukuk Sayı: 175, Ocak-Şubat 2015)

Günümüzde sayıları gittikçe artan limited şirketlere ilişkin ticari işlemlerde karmaşık bir hale gelmiştir. Limited şirket ortağı olarak elde edilen kâr payları nedeniyle menkul sermaye iradından dola...

Devamını Oku

Şirketlerin Yanlış Sigorta Uygulamalarında Bilgilendirme Yükümlülüğü (Mali Hukuk Sayı: 173, Eylül-Ekim 2014)

Çalışmamızda, yanlış sigorta uygulamaları karşısında bilgilendirme yükümlülüğü olan taraflara ve bu davranışları nedeniyle tesis edilecek işlemelere ilişkin bilgi verilecektir....

Devamını Oku

Yurtdışına Gönderilen Öğrenciler ile Affa Uğrayan Kamu Görevlilerinin Borçlanma İşlemleri (Mali Hukuk Sayı: 172, Temmuz-Ağustos 2014)

Sosyal güvenlik açısından borçlanma işlemleri, kişilerin hak kaybına uğramasının engellenmesi açısından yakından takip edilmesi gereken işlemlerdir. Bu nedenle yazımızda, yurtdışına gönderilen öğrenci...

Devamını Oku

Sendika ve Konfederasyonlarda Yapılacak Denetime İlişkin Yükümlülükler ile Tutulması Zorunlu Defter ve Kayıtlar (Mali Hukuk Sayı: 170, Mart-Nisan 2014)

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 29 uncu maddesinde kuruluşların yönetim ve işleyişine ilişkin idari denetimin denetleme kurulları tarafından yapılacağı; gelir ve giderlerine i...

Devamını Oku