1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Kamu Yönetiminde Kamu Zararı Nedir / Ne Değildir?

Kamu kuruluşlarında kamu zararının tanımlanması, mevzuata aykırı her işlemin kamu zararı olup olmadığı, kamu zararının nasıl tespit edileceği, kamu zararından kaynaklanan sorumluluğun kimlere ait olac...

Devamını Oku

Arsa veya Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

Belediyeler kendi bütçelerinden ödeme yapmadan kendi mülkiyetlerinde bulunan arsalar üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre kat karşılığı inşaat ihaleleri gerçekleştirmektedir. İlk defa bu yö...

Devamını Oku

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (Tedes) Nedir? Trafik İdari Para Cezalarının % 30 U Artık Belediyelerin!

Belediyeler, gelir kalemlerini arttırabilmek için çeşitli alternatif yollar aramaktadır. Emniyet Müdürlükleri ve belediyeler arasında kurulacak komisyon, komisyon çalışmalarının tamamlanması, taraflar...

Devamını Oku

Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler Kabul Edilir Mi? Kabul Edilirse Sorumluluk Kime Ait Olur?

Yaklaşık maliyetin tanımı, etkisi, yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilmesi ve kabul edilmesi durumunda sorumluluğun kimlere ait olacağı analiz edilecektir....

Devamını Oku

Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesinde Süre Karışıklığı

“Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu”nda 12.06.2015 tarih ve 29384 sayılı Resmi Gazete’de değişiklik yapılmıştır. Değişiklikten önce idareler sadece tebligatın nasıl yapılacağı hususunda ter...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Sınır Değer Uygulamalarına Yürütmeyi Durdurma!

Danıştay 13. Dairesi, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin hangi maddelerini, hangi gerekçeler doğrultusunda yürütmesini durdurdu? Söz konusu kararda yürütmesi durdurulmayan madde var mı?...

Devamını Oku