1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Kamu Alım ve ŞikÂyet Sürecindeki Değişikliklerin Değerlendirilmesi

19.02.2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun ...

Devamını Oku

Engelli Personel Çalıştırılmasının Hakediş Uygulamaları Açısından Yansımaları ve Sgk Mevzuatı

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde yükleniciler tarafından çalıştırılması gereken engelli personel ve bu personelin çalıştırılmasının sosyal güvenlik sistemimize bakan yönü maka...

Devamını Oku

İngiliz Sayıştay Modelinin Gözden Geçirilmesi

İngiltere yüksek denetim kurumunu ayrıntılı olarak incelediğimizde başta Kamu Hesapları Komitesi olmak üzere birçok unsurun ülkemizde olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Eğer amaç hesap verme sorumluluğ...

Devamını Oku

Sözleşme Hukukunda Sözleşmenin Devri Maddesi ve Değerlendirilmesi

4735 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, sözleşmelerin devri konusu, var olan tartışma konuları da dikkate alınarak başlıklar halinde bu yazımızda ele alınacaktır....

Devamını Oku

İhalelerde Kesinleşmiş Vergi ve Sgk Borçları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İhalelerde SGK ve vergi borcu olan kişiler ihale dışı bırakılabilmekte ya da bu kişilerle sözleşme imzalanmamaktadır. Ancak, SGK ve vergi borcunun mahiyeti ve nasıl ele alınması gerektiği ile ilgili t...

Devamını Oku

Mali Durum ve Beklentiler Raporu, İdarelerin Temmuz Ayında Hazırlaması Gerekli Rapor

Sorumluların hesap verme sorumluluklarının bir kısmı da kamu kaynakları ile ilgili olarak raporlama faaliyetinin yerine getirilmesidir. Kamu idarelerinin üretmesi gereken raporlardan biri olan mali du...

Devamını Oku