1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Özel Seköre Yapılan Yapım İşlerinde, İş Deneyim Belgesi Alınabilmesi İçin Sözleşmenin Noter Onayı Zorunlu Mudur?

Bu güne değin uygulamada noter onayı olmayan sözleşmelerde alınan iş deneyim belgelerinin geçerli olmayacağı, söz konusu iş deneyim belgesiyle ihaleye katılanların ihale dışı bırakılacağı, egemen bir ...

Devamını Oku

Teklif Mektuplarında Hata Ne Anlama Gelir? Teklif Mektuplarındaki Hatadan Dolayı Firma Sözleşme İmzalamayabilir Mi?

Hatalı olarak çok düşük bir teklif veren teklif sahibi kesinleşen ihale kararıyla kendisine ihale verilmiş olmasına rağmen, söz konusu firma dikkatsizlikle diğer tarafın anlayabileceği manada kendi ir...

Devamını Oku

Bilgi Eksikliği Nedir, İhalelerde Bilgi ve Belge Eksikliği Kavramı

Kamu İhale Kanunu bilgi eksikliklerinin tamamlanmasına izin verirken belge eksiklerinin sonradan tamamlanmasına katiyetle izin vermemektedir. Bu yazımızda belge ve bilgi eksikliği ayrımı irdelenip öze...

Devamını Oku

Gelir Vergisi Tevkifatı Nedir? Yıllara Yaygın İnşaat ve Yapım İşlerinde Gelir Vergisi Tevkifatı Uygulamaları

Yıllara yaygın yapım ve onarım işi yaptıran belediyeler dahil olmak üzere kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşlar, ticaret ve serbest meslek erbab...

Devamını Oku

Sosyal Güvenlik Kurumu (Sgk) Primi Ödemelerinde Teknik Şartname Hükümlerinin Durumu

Bir Kamu İhale Sözleşmesinin uygulanması sırasında, teknik şartnamede aksine hüküm bulunduğunda ihaleye ilişkin yapım işinde teknik personelin iş programına göre işin kendi mesleğine ilişkin kısmının ...

Devamını Oku

Sözleşme Hukukunda İş ve İş Yerinin Sigortalanması, All Risk Uygulaması

Yasa koyucu Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunuyla iş ve iş yerinin sigortalanması ile ilgili düzenlemeler getirerek çağdaş ve bilimsel yöntemlerden yararlanma zorunluluğu getirerek hem kamu çıkarlarını he...

Devamını Oku