1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Şantiye Defteri Nedir, Şantiye Defterlerinin Savunma ve Sorumlulukta Kanıt Değeri

Kamu yönetimimizde hakim olan hukuki düzenlemelere göre idarenin işleyişinde idari iş ve eylemlere ilişkin süreçlerin yazılı olması kuralı hakimdir. İhale mevzuatımızda kontrol teşkilatına verilen gör...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Yüklenicinin Alt Yüklenicilerle Birlikte ve Ceza Sorumluluğu

Yapım işlerinde eserin ortaya konulmasından kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek her türül zarar ve ziyandan yüklenici ve varsa alt yükleniciler sorumlu olacaktır. Ayrıca edimin ifasına fesat karıştırma...

Devamını Oku

Yapı Denetim Görevlilerinin (Kontrol Teşkilatı Üyelerinin) Yüklenicilerle Birlikte Sorumluluğu

Yapı denetim görevlileri, bilinen adıyla yapım işlerinde kontrol teşkilatı üyeleri ortaya konulan eserin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasından yüklenicilerle birlikte 15 yıl süreyle soru...

Devamını Oku

Sözleşme Sürecinde Görev Alanların Sorumluluğu

Sözleşme sürecinde görev alan kişilerin temel olarak idari, cezai ve mali sorumlulukları bulunmaktadır. Kamu zararından sorumluluk, edimin ifasına fesat karıştırma suçu, idari sorumluluk, görevi kötüy...

Devamını Oku

Kabul Komisyonlarının Sorumlulukları

5018 sayılı Kanun gereği gerçekleştirme görevlileri yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludur. Kabul komisyonları da gerçekleştirme görevlisi olarak Ceza Kanunu ve 5018 sayılı Kanun gereği soruml...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Yüklenicilerin Borçları (Sorumlulukları)

Yüklenicilerin sadakat ve özen yükümlülüğü, malzeme bakımından sorumluluk, işe başlama ve yürütme yükümlülüğü ve ayıba karşı tekeffül sorumluluğu bulunmaktadır. Bunlara dikkat edilmemesi hak kayıpları...

Devamını Oku