1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Yapım İşi İhalelerinde Yerli Malı Kullanma Zorunluluğu

Yapım işi ihaleleri ülkemizdeki yol, köprü, kamu kurumu inşaatları, şehir hastaneleri gibi devasa projeler çerçevesinde düşünüldüğünde kamu ihaleleri içerisinde belki de en fazla ehemmiyet verilen bir...

Devamını Oku

Yapım İhalelerinde Yaklaşık Maliyet Nasıl Hazırlanır ve Nelere Dikkat Edilmelidir

Yapım işlerinde yaklaşık maliyet tespitine yönelik olarak açıklamalar makalede yer almaktadır: Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti, arazi ve zemin etüdü yapılması, proje zorunluluğu, ma...

Devamını Oku

Yapım İşi İhalelerinden Önce Alınması Zorunlu Olan Çevresel Etki Değerlendirme (Çed) Raporu Nedir?

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunuyla da çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunun gerekli olduğu işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunluluğu getir...

Devamını Oku

Yapım İhalelerinde Kullanılan Standart Sözleşme Dokümanlarının Uluslararası Tip Sözleşme Dokümanları Karşısındaki Durumuna Yönelik Değerlendirmeler

Kamu İhale Yapım işleri mevzuatına yönelik standart sözleşme dokümanları, yurtdışı yapım sektöründe yaygın olarak kullanılan ve kabul görmüş standart sözleşme dokümanları ile biçimsel açıdan karşılaşt...

Devamını Oku

Yapım İşlerine Yönelik İhale Dokümanlarının (Tip Sözleşme, Yapım İşleri Genel Şartnamesi) Uluslararası Standart Dokümanlarla Karşılaştırılması

Yapım işlerine yönelik tip sözleşme ile yapım işleri genel şartnamesi düzenlemelerinin uluslararası düzenlemelere uygunluğu açısıdan güzel bir doktora tezi yazılmıştır. Söz konusu tezde yer alan ve bu...

Devamını Oku

Yapım İşlerinde Standart Doküman Uygulamasının Geçmişi ve Uluslararası Düzeyde Kabul Edilen Standart Yapım Sözleşme Dokümanları

Yapım işlerine ait tip sözleşme veya tip ihale dokümanları Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanmakta ve ilgililer tarafından da kullanılmaktadır. Söz konusu tip sözleşmelerin tarihte uygulamasının ol...

Devamını Oku