1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Belediyelerde Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Harcamaları ve İlgili Sayıştay Kararları

Belediyeler 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerinden kaynaklı olarak temsil, ağırlama ve tören giderleri harcaması yapmaktadırlar. Ancak, harcamalara bakıldığında bazılarının bu kapsamda ele alınması...

Devamını Oku

Kamu Zararı Nedir? Düzenlemeler ve Yargı Kararları Çerçevesinde Kamu Zararı

Mevzuata aykırı olarak gerçekleşip aşağıda açıklandığı üzere kamu zararının diğer unsurlarını da içeren ve kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olan işlemler 5018 sayılı Kanunun 71’inci m...

Devamını Oku

Belediyelerin Sosyal Yardım Hizmetleri ve Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Değerlendirmeler

Belediyeler sosyal yardım ve hizmetlerine ilişkin esasları çıkaracakları yönetmeliklerde düzenlemektedir. Bu çalışmamızda, yönetmeliklere konu edilen sosyal hizmet ve yardımların uygulanma biçimlerind...

Devamını Oku

Kamu Yönetiminde Kamu Zararı Nedir / Ne Değildir?

Kamu kuruluşlarında kamu zararının tanımlanması, mevzuata aykırı her işlemin kamu zararı olup olmadığı, kamu zararının nasıl tespit edileceği, kamu zararından kaynaklanan sorumluluğun kimlere ait olac...

Devamını Oku

Torf (Turba) Malzemesi Alımında Doğan Gelir Kalemi ve Belediye, İl Özel İdaresi Geliri

Belediye başkanlarımız ve valilerimizin takip etmesi gereken alacaklardan bir kısmı da makalemizin konusu olan torf malzemesinden doğmaktadır....

Devamını Oku