1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Kamu Görevlisi Kimdir? Belediye Meclis Üyeleri Kamu Zararından Sorumlu Mudur?

Bu çalışmada belediye meclisinin görev ve yetkilerini kullanırken aldığı kararlar sebebiyle kamu zararına yol açması sonucunda belediye meclis üyelerinin kamu görevlisi olarak sorumlu tutulup tutulama...

Devamını Oku

Belediyelerin Tazminat Ödemesi Belediye Personellerinin Sorumluluğunu Getirir Mi?

Belediyelerin ödediği para cezası, faiz ve avukat ücreti gibi çeşitli giderlerde, personelin sorumluluğu anlatılmaya çalışılacaktır....

Devamını Oku

Üst Yöneticilerin Kamu Zararının Tespitindeki Rolü ve Faaliyet Raporlarının Buna Etkisi

Kamu mali yönetim sistemimizde yer almaya başladığı günden bu yana gerek tespiti gerekse takip ve tahsiline yönelik uygulamalar nedeniyle tartışma konusu olmaya devam eden kamu zararına ilişkin genel ...

Devamını Oku

Alacak Takip Sürecinde Strateji Birimlerinin Sorumlulukları ve Görevleri

Bu makalede Strateji Geliştirme Birimleri’nin rolleri, sorumlulukları ve rollerinden biri olan alacakların takip süreci ile alakalı olarak ortaya çıkan sorunlara değinilerek çözüm önerilerinde bulunul...

Devamını Oku

Kamu Zararı ile İlgili Dava Açmak Sorumluluktan Kurtarır Mı?

Kamu zararı kamu görevlilerinin kasıt, kusur ve ihmali neticesinde ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan kamu zararının tahsili amacıyla dava açılması halinde kasıt, kusur ve ihmal ortadan kalkacağı için k...

Devamını Oku

Kamu İhale Kurulunun Düzenleyici İşlem Kararına Uymayarak İhaleyi İptal Eden İdare Hakkında Eski ve Yeni İhale Karşılaştırılarak Kamu Zararına Hükmedilebilir Mi?

İdare tarafından iptal edilen ihaleler ile aynı ihaleye tekrar çıkılması sonucu oluşan farkın zaman zaman kamu zararı olup olmadığı tartışma konusu olabilmektedir....

Devamını Oku