Mühendisler Yapım İşi İhaleleri İçin Mezuniyet Belgesinizin Ekap'A Kayıtlı Mı Değil Mi Kontrol Ettiniz Mi?

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
MÜHENDİSLER YAPIM İŞİ İHALELERİ İÇİN MEZUNİYET BELGESİNİZİN EKAP'A KAYITLI MI DEĞİL Mİ KONTROL ETTİNİZ Mİ?
Özeti :

Mühendislerin yapım işi ihalelerinde iş deneyim belgesi olarak sundukları mezuniyet belgelerinin EKAP'a kayıtlı olup olmadığını kontrol etmelerinde fayda bulunmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Kamu ihalelerinde firmaların işi yapılabilecek nitelikte olup olmadıklarını ortaya koyacak belgelerden bir tanesi de iş deneyim belgesidir. Yapım işi ihalelerinde iş deneyim belgesi (iş bitirme) yerine diploma sunabilmektedirler.

Elektronik ihale süreçlerinde ise söz konusu belge EKAP'a kayıtlı olması gerektiğinden ötürü sorun yaratabilmektedir.

Geçtiğimiz günler de verilen bir Kamu İhale Kurulu kararında ihale üzerinde kalan elektronik ihale sonucu yapılan bir ihalede isteklinin mezuniyet belgesi EKAP'ta kayıtlı olarak görülmediğinden geçici teminatı gelir olarak kaydedilmiştir.

ŞİKAYET KONUSU OLAY

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kesinleşen ihale komisyonu kararında, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen belgelerin tevsiki amacıyla sunulan belgeler arasında mezuniyet belgesi bulunmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçici teminatının gelir kaydedildiği, bunun üzerine idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idare tarafından gönderilen şikâyete cevap yazısında ise mezuniyet belgesinin ihale komisyon kararından sonraki bir tarihte YÖK sistemine kayıt ettirildiğinin belirtildiği, ancak mezuniyet belgesine ilişkin bilgilerin standart forma uygun şekilde beyan edildiği,  idarece ilgili belgenin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilmesi gerekirken belgenin sunulmasının istenildiği, ilgili mezuniyet belgesinin YÖK’ün internet sayfası üzerinden temin ve teyit edilebileceği, İdari Şartname’nin 7.9.1’inci, 31.3’üncü ve 36.1’inci maddeleri uyarınca yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen belgelerin istenmesinin mevzuata uygun olmadığı, dolayısıyla idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

KARAR

16.02.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan söz konusu cevabi yazıda “Başkanlığımızca geliştirilen Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinde yer alan öğrenci, mezun ve akademisyen bilgileri Üniversiteler tarafından iletilmektedir. Üniversitelerce YÖKSİS'e iletilen öğrenci, mezun ve akademisyen bilgileri yapılan veri değişim protokolleri kapsamında kurumlar ile paylaşılmaktadır. YÖKSİS üzerindeki öğrenci bilgileri sağlıklı olarak 2013 yılı itibari ile web servisler aracılığı ile toplanmaya başlamıştır. Üniversitelerden geçmişe yönelik tüm mezun bilgilerini de göndermeleri istenmiştir. YÖKSİS te bilgiler TC kimlik numarası bazında tutulmaktadır. Geçmişe yönelik mezun bilgilerinin aktarımında en büyük problem TC kimlik numarası eşleştirmesinde yaşanmaktadır. TC Kimlik numarası 2002 de kullanılmaya başlanmış Üniversiteler ise 2004 yılından itibaren TC kimlik numarasını kullanmaya başlamışlardır. Bu nedenle YÖKSİS te mezuniyet kaydı bulunmayan kişilerin mezun oldukları üniversitelerin merkezi öğrenci işleri dairesi ile iletişime geçerek mezuniyet bilgilerinin YÖKSİS'e eklenmesini talep etmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi kapatılmış ve işlemleri Yıldık Teknik Üniversitesi tarafından takip edilmektedir. YÖKSİS üzerinde yapılan kontrollerde Selçuk MORGÜN'e ait sadece Yüksek lisans mezuniyet kaydına erişilebilmektedir (Ek). Söz konusu kayıt Yıldız Teknik Üniversitesince 21/12/2020 tarihinde YÖKSİS e iletilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir. YÖK tarafından verilen cevap yazısında itirazen şikâyete konu olan mezuniyet belgesinin 21.12.2020 tarihinde YÖKSİS’e iletildiği belirtilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde, Selçuk Morgün’e ait yüksek lisans mezuniyet belgesinin ihale komisyonu kararı tebliğ edildikten sonra 21.12.2020 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından YÖKSİS’e iletildiği, Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda ise mezuniyet belgesinin ilk defa 21.12.2020 tarihinde saat 17:14’te istekli tarafından yapılan sorgulama neticesinde kaydına ulaşıldığının belirtildiği,  sonuç olarak bahsi geçen belgenin ihale tarihi itibarıyla ve 16.12.2020 tarihli ihale komisyonu kararından önce idarece tekliflerin değerlendirme sürecinde sistemde teyidinin yapılamadığı, bu nedenle de idarece EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belge kapsamında yer alan mezuniyet belgesinin sunulmasının başvuru sahibinden istenildiği, istekli tarafından belgenin sunulmadığı, bu itibarla idare tarafından iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

İHALE HUKUKUNA İLİŞKİN OLARAK TÜM SORUNLARINIZ İÇİN GÜNÜN HER SAATŞ ULAŞABİLİRSİNİZ 0 535 645 00 20

 

BENZER ANALİZLER

BİR BAKMANIZDA FAYDA OLABİLİR !
MySQLi Sorgu Hatasi. Errorcode: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'A KAYITLI DEĞİL KONTROL ETTİNİZ' IN BOOLEAN MODE) AS relevance FROM new_a...' at line 1
MySQLi Sorgu :: SELECT id, baslik, MATCH(baslik) AGAINST('MÜHENDİSLER YAPIM İHALELERİ İÇİN MEZUNİYET BELGESİNİZİN EKAP'A KAYITLI DEĞİL KONTROL ETTİNİZ' IN BOOLEAN MODE) AS relevance FROM new_analiz WHERE MATCH(baslik) AGAINST('MÜHENDİSLER YAPIM İHALELERİ İÇİN MEZUNİYET BELGESİNİZİN EKAP'A KAYITLI DEĞİL KONTROL ETTİNİZ' IN BOOLEAN MODE) AND NOT id='823' ORDER BY relevance DESC LIMIT 3